NUBUAT DARI GUNUNG

 

BUKU DUA BELAS

 

Bab 70

 

Salam kepada kamu, Saudara dan Saudariku yang Tersayang! Terberkatlah beberapa orang antara kamu, Kawan Tersayangku; kerana Bapa kita telah mendedahkan bahawa Anaklelaki Terharga telah dibebaskan kepada beberapa orang antara kamu! Aku tidak tahu siapa kamu; dan aku juga tidak tahu di mana kamu, tetapi dengan pasti, Anak Lelaki Raja yang Terharga telah dibebaskan kepada beberapa orang antara kamu! Terpujilah Nama Suci Raja Gagah Perkasa kita, Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, Yesus, Penebus Terpuji kita!

 

Penelamat kita sedang mula untuk menampilkan kerajaan hebatnya, walaupun ia dalam peringkat bayi, ia tetap sedang menampil.

 

Jika kamu betul-betul mengharapkan Anak Lelaki Raja yang terharga, anaklelaki Wahyu Pasal Dua-Belas, untuk datang dan tinggal di dalammu, pergi dan bacalah arahan Bapa kita di bab lima puluh dua Buku Dua Belas.

 

Seperti yang aku telah memberitahu kamu di pesanan akhir, Anak Lelaki Raja terharga ini begitu menakjubkan sehingga aku hampir tiada perkataan unutk menghuraikannya; kerana Dia bukan dari dunia ini, tetapi Dia datang dari Penyelamat kita. Dia penuh dengan kuasa Penyelamat kita dan merupakan api tulen. Dia merupakan api, yang akan membersihkan dan menjadikan Pengantin bersedia. Kemuliaan kepada Raja Gagah Perkasa kita selama-lamanya!

 

Aku begitu bersyukur dan begitu direndah hatikan; dan aku berharap bahawa banyak daripada kamu menerima dia dan itu pun dengan secepatnya. Pelukan besar kepadamu, Kawan-kawan Tersayangku dan banyak kasih aku berikan kepada setiap daripadamu, yang akan menerima Dia; kerana melalui Dia kamu akan dicuba dan diuji dengan payah kepercayaan kamu. Kamu akan dijadikan bersih secara rohaniah dalam segala jalan dan kamu akan dijadikan sedia untuk Pengahwinan Anak Domba. Suci, suci, sucinya Tuhan Gagah Perkasa kita; dan Dia kini memintakan kesucian!

 

Terus bacakan, Kawan Tersayangku; kerana hatiku telah menjadi berat mengenai begitu banyak pekara di dunia ini. Dan, Penyelamat kita sedang berkata...

 

“Bapa, berbelas kasihanlah!”

 

“ Oh, Penyelamat Terpuji dan Suci, oh Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, dalam Nama Yesus aku datang kepadamu, oh Pencipta Gagah Perkasa! Kerana, hatiku berkabung dan rohku merintih di depanMu! Dahsyatnya kegelapan, yang berada di dalam hati manusia!

 

Oh, Bapa, kalau bukan kerana kasih karunia dan belas kasihan besar Engkau, tiada antara kita yang akan berjaya memasuki hadiranMu; tetapi oh, Penyelamat Terpuji, Engkau penuh dengan belas kasihan! Engkau penuh dengan kasih dan kasih karunia dan Engkau tidak bergembira sedikit pun mengenai penderitaan hebat kita di hidup ini, ataupun mengenai hukuman berapi selepas hidup ini!

 

Bapa, hatiku berada dalam keadaan bersengsara; kerana Aku tahu kejahatan dahsyat, yang akan melitupi planet ini! Aku percaya bahawa Aku tahu lebih mengenainya berbanding dengan kebanyakan orang di planet ini; kerana Anak Lelaki Terharga Engkau, Anaklelaki kecil Wahyu Pasal Dua Belas, dan aku telah menderita dengan degitu hebat di bawah kaki kejahatan! Bapa, aku benar-benar membenci kejahatan; kerana ia dengan sepenuhnya memusnahkan dan disebabkan kejahatan begitu ramai diperdaya dan roh-roh mereka mati di api membakat. Tetapi, Tuhanku, Engkau berkata kepada kita dengan jelas di AlKitab, bahwa Engkau mencipta kejahatan! (Yesaya 45:7)

 

Sekarang, oh Penyelamat Terpuji, ini telah menjadikan kita berada di keadaan yang baik dan sedih; kerana Engkau telah mencipta kejahatan dan Engkau telah mencipta kebaikan! Engkau telah mencipta segala; tetapi; Tuhanku, jika kita tidak mengasingkan diri dari kejahatan dan pergi jauh dari kejahatan di hidup peribadi kita, sejauh Timur dari Barat, iaitu untuk melepaskan kejahatan, kita tidak akan dalam apa cara jua pun memasuki Cahaya!

 

Tetapi, Bapa, kita telah diberitahu untuk mengasihi mereka yang sesat dan aku betul-betul mengasihi mereka yang sesat; tetapi Tuhanku, aku telah belajar untuk membenci kejahatan! Kerana, setelah sekian lama telah berada di bawah kaki Iblis untuk tahun-tahun yang lepas ini dan setelah aku nampak dan mengenali sifat memusnah menyeluruh kejahatan, dengan penderitaan begitu banyak di bawah kesombongan dan keangkuhan dahsyat mereka yang jahat, Aku betul-betul memandang hina apa yang mereka buat!

 

Tetapi, Bapa, kita semua berada di bawah kaki mereka! Seluruh dunia merintih di bawah kai kejahatan! Dan, walaupun aku betul-betul ingin untuk melihat Engkau memusnahkan kejahatan dan menampilkan kerajaan hebat Engkau, aku juga teramat ingin untuk Engkau menyelamatkan mereka yang sesat! Bapa, aku tahu bahawa Engkau boleh menyelamat kan sesiapapun, tetapi AlKitab memberitahu kita bahawa Bapa kita mesti menarik satu roh kepada Engkau! (Yohanes 6:44)

 

Oleh itu, Bapa, oleh kerana aku begitu ingin untuk Engkau memusnahkan kejahatan dan oleh kerana aku begitu memandang hina kerja ahli-ahli sihir, Bapa, aku mendapati bahawa ia begitu sukar untuk berdoa bagi penyelamatan roh-roh ini, yang membunuh bayi hidup-hidup dan memakan daging dan meminum darah mereka! Bapa, dalamku penuh dengan simpati kepada orang, yang dibunuh dan dimakan mereka! Hatiku begitu penuh dengan kesedihan bagi darah tidak berdosa, yang mereka telah tumpahkan! Oleh itu, Bapa, Aku betul-betul tidak tahu bagaimana untuk berdoa bagi sesetengah daripada kejahatan dahsyat ini; kerana hatiku begitu penuh dengan kesedihan untuk orang tak berdosa yang mereka telah bunuh dan baham. Bapa, berbelas kasihanlah pada aku; kerana aku tidak ingin untuk berdoa dengan silap!

 

Walaupun aku begitu ingin untuk lihat Engkau memusnahkan kejahatan dahsyat ini, yang memusnah, memakan dan membaham begitu banyak roh, aku juga idam untuk lihat Engkau menyelamatkan bilangan roh yang terbanyak! Bapa; apa yang Engkau hendakkan kita untuk berdoa mengenai ahli-ahli sihir jahat ini? Tolang bantulah aku dalam ini, Bapa; kerana; aku tidak ingin untuk berdoa di luar hasrat Engkau dalam hal ini, tetapi untuk mendoakan hasrat Engkau.”

 

“Jawapan Bapa Kita!”

 

“AnakKu yang Diberkati, Aku Bapamu Yahweh, yea Jehovah, Tuhan Tertinggi! Aku adalah Dia, yang memberi arahan untuk membentuk bumi dan segala yang ada di dalamnya; dan Aku adalah Dia, yang membentukkan langit dan syurga! Aku, seorang sahaja, adalah Yang Tertinggi! Aku adalah Tuhan Alam Semesta dan selain daripada Aku tiada yang lain! Dan, ya, Aku mencipta kebaikan dan Aku mencipta kejahatan; kerana adanya hitam dan adanya putih! Adanya malam dan adanya siang!

 

Anak SayangKu, kamu telah berkata bahawa kamu membenci kejahatan dan kamu telah berbuat betul dengan mengatakan ini! Kamu telah berkata bahawa kamu mengasihi mereka yang sesat dan ingin untuk melihat penyelamatan bilangan terbesar dan kamu telah berbuat betul dalam mengatakan ini!

 

Dengarlah Aku apabila Aku berkata kepada kamu bahawa semua ahli-ahli sihir yang enggan bertaubat, dan semua pekerja ilmu sihir dan semua penyampai doktrin palsu akan ada tempat mereka, terdahulu di Kegelapan Luaran dan kemudian di Tasik Api! Dengarlah Aku, apabila Aku berkata kepada kamu, bahawa Aku akan memusnahkan kejahatan yang Aku, Sendiri telah mencipta!

 

Ya, kejahatan ini telah menjadi satu kok, kok yang membebankan, pada mereka yang buta dan tak mengesyak di seluruh dunia! Kejahatan ini telah menjadi berat yang membebankan orangKu di seluruh dunia! Kerana, semua yang jahat ada di luar untuk membaham semua yang bagus dan betul dan yang dimiliki cahaya!

 

Oleh itu, peperangan hebat terus berlaku di seluruh dunia setiap hari setiap minggu; dan sedihnya ramai yang tidak sedar akan peperangan hebat ini, kerana kerja kejahatan penuh dengan perdaya! Kerja kejahatan menarik kepada deria-deria dan mereka terikat kepada keseronakan sementara badan dan deria. Oleh itu, apa yang jahat kerapnya sangat menarik; kerana ia membawakan keseronokan sementara! Dan, untuk sebab-sebab ini, ramai, ramai tidak mengenali kejahatan dan mereka dengan senangnya menggelincir masuk kejahatan dan dengan cepatnya menjadi hamba kepadanya!

 

Sedangkan mereka tergelincir masuk lebih dan lebih lagi kepada kejahatan, mereka menjadi terputus penuh dari cahayaKu! Ada antara mereka yang akan dimasuk dan dikawal hebat oleh setan-setan dan dikawal oleh kuasa memusnah, yang datang dari makhluk cahaya, yang berada jauh di luar planet ini! Kerana, ia merupakan kuasa, yang mereka inginkan! Kuasa untuk membunuh sesuka hati, dan kuasa untuk memperhambakan sesuka hati! Kerana, mereka menjadi seperti Tuan mereka, Iblis, yang percayakan bahawa diri mereka tuhan!

 

Setan-setan ini, yang tinggal di dalam mereka dan kuasa-kuasa ini, yang dipinjam kepada mereka, adalah memusnahkan dan matlamat besar kuasa-kuasa ini adalah untuk dengan sepenuhnya, selengkapnya, dan sehabisnya memusnahkan cahaya, yang berada di setiap daripada kamu! Kerana, ia merupakan kuasa gelap ini, yang ingin untuk memerinatah planet ini, dan yang ingin untuk memusnahkan kamu!

 

Dinasihatilah, juga, bahawa ahli-ahli sihir ini telah dengan rela, dan dengan pilihan sendiri, menjualkan roh mereka dan hak milik badan mereka sendiri untuk menukar dapat kuasa gelap ini dan dengan cepatnya mereka hilang kawalan badan-badan mereka.

 

Ingat, juga, bahawa begitu ramai telah memasuki ini secara buta! Mereka telah memasuki ilmu sihir secara buta dan mereka telah memasuki penggunaan sihir secara buta, tetapi setelah masuk mereka tidak dapat keluar! Setelah seketika, mereka tidak ingin untuk keluar; kerana mereka menjadi mabuk dalam kuasa ini, dan mereka bergembira hebat dan berbangga dalam kejahatan hebat mereka, dan bergembira dalam kuasa mereka atas hidup dan mati orang lain!”

 

Kesengsaraan Aku di Depan Penyelamat Kita...

 

“Bapa, Aku terasa begitu hancur hati untuk mangsa-mangsa! Aku terasa begitu sedih untuk semua, yang telah menderita di bawah tangan mereka dan kerapnya Aku ingin sahaja untuk tengok kejahatan dimusnahkan, dan dengan ini aku gagal bersimpati kepada roh-roh ahli sihir! Bapa, ampunkanlah aku dalam ini; kerana aku memang ingin untuk lihat Engkau menyelamatkan mereka! Tetapi, Bapa, Ini merupakan satu dilema di hatiku; kerana apabila aku memikirkan tentang perbuatan mereka mencabutkan mata kanak-kanak sedangkan mereka masih hidup dan tentang mereka memotong badan kanak-kanak yang kecil ini sedangkan mereka masih hidup dan tentang mereka memakan daging dan meminum darah kanak-kanak  sedangkan mereka masih hidup, aku begitu terjijik sehingga aku dengan sesungguhnya ingin untuk melihat Engkau memusnahkan kejahatan besar ini, supaya mereka yang tidak berdosa dapat terima keadilan!

 

Oh, Bapa, aku datang kepada Engkau kerana dilema besar ini; kerana apabila Engkau membebaskan seorang ahli sihir sahaja, oh betapa besarnya kesaksian ini untuk Engkau dan betapa hebatnya Engkau boleh menggunakan seorang ini sahaja untuk memberi amaran kepada mereka yang tidak mengesyaki dan untuk membantu menyelamatkan orang lain, yang kehilangan di dalamnya! Oleh itu, Bapa, ini dilema aku dan aku bertanya kepada Engkau sekarang, Bapa, bagaimana Engkau hendakkan anak-anak Engkau untuk berdoa berkenaan kejahatan besar ini?Kerana, ia merupakan satu perkara yang sangat serius, oh Tuhan! Tolong berikanlah pimpinan Engkau dalam hal ini!”

 

Bapa Kita Bersambung...

 

“Anak SayangKu, penyelamatan masih merupakan janjiKu! Aku belum lagi berubah! Aku dengan sesungguhnya bergembira apabila satu orang sahaja berpaling dari kejahatan dan datang untuk mengasihi dan melayan Aku! Tetapi, Aku juga membencikan penumpahan darah mereka yang tak berdosa dan Aku teramat marah dengan apa yang Aku nampak di planet ini: bagaimana orang ramai telah mengikuti kejahatan dan enggan bertaubat!

 

Oleh itu, Anak SayangKu, Aku akan membawa penghakiman Aku kepada Bumi! Aku akan membawa pembetulan berapi Aku, di dalamnya ramai akan bertaubat! Tetapi, semua ahli sihir, semua pekerja ilmu sihir, semua, yang mengajar dan mengikuti doktrin palsu ini, jika mereka enggan bertaubat, akan pergi ke kegelapan luaran dan kemudian ke Tasik Api!

 

Amaran Penyelamat Kita kepada OrangNya!

 

Dengarlah Aku, wahai orang ramai! Hatiku terlimpah dengan belas kasihan kepada mereka yang sesat dan Aku ingin untuk menyelamatkan roh kamu dari pemusnahan; tetapi jika kamu mati dalam dosa-dosa kamu, kamu akan membayar satu harga untuk jalan memberontak kamu, satu harga dahsyat di hukuman berapi, malah sehingga kemusnahan ramai roh kamu!

 

Jawapan Seterus Penyelamat Kita kepada Pertanyaan Aku!

 

Sekarang, Anak SayangKu, kamu telah bertanya aku dari hatimu dan Aku akan menjawabmu dari hatiKu! Dengan kaedah menyerupa inilah, Aku hendakkan kamu untuk berdoa mengenai semua, yang sesat, khususnya, semua, yang sesat di ajaran dan kepercayaan doktrin palsu, di ilmu sihir dan perbuatan sihir!

 

Satu Doa untuk Pekerja-Pekerja Perbuatan Sihir, Ilmu Sihir dan Doktrin Palsu!

Doa Bapa Kita, seperti yang Diberi Menerusi Roh Tuhan!

 

Oh, Bapa Terpuji, Penyelamat umat manusia, dalam Nama Yesus, aku datang kepada Engkau, Bapa; dan hatiku berat kerana kejahatan dahsyat di dunia ini! Setiap hati, mereka yang tidak berdosa sama ada dibunuh atau tiada peluang untuk membesar dengan keadaan kemurniaan (innocence) mereka; kerana kejahatan talah membaham kemurniaan mereka yang tidak bersalah! Kejahatan telah memutuskan nasib untuk begitu ramai orang, malah sebelum masa kelahiran mereka. Kejahatan telah dihamilkan dan ia telah melahirkan pemusnahan hebat merentasi planet ini!

 

Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka yang tidak bersalah, yang telah terbunuh dalam kemurniaan mereka dan bawakanlah keadilan, Bapa, di suatu dunia, yang berpunya ketidakadilan hebat. Dengarlah tangisan mereka yang tidak bersalah dan bawakanlah keadilan terhadap orang, yang telah memusnahkan mereka dalam kemurniaan mereka!

 

Bapa, cuma Engkau yang boleh membawakan keadilan di situasi sebegini, di mana ilmu sihir melimpah banyak dan perbuatan sihir disanjungkan! Bapa, jatuhkan rupa pandang mereka yang jahat dan tinggikan Diri Engkau melalui kerja-kerja orang yang lemah-lembut dan rendah hati! Bapa, tunjukkanlah Diri Engkau kuat di hati dan minda, di kerja mereka, yang kenal dan kasihi Engkau! Tetapi, Bapa, musnahkanlah kerja jahat perbuatan sihir dan ilmu sihir dan periksalah dengan teliti roh mereka!

 

Bapa, siapa antara mereka yang Engkau akan menyelamatkan? Bapa, cuma Engkau tahu sejarah seseorang roh dan cuma Engkau yang boleh memahami apa yang diperlukan daripada setiap daripada kita di bumi ini!

 

Kerana, Bapa, Engkau juga tahu bahawa ada yang antara Elohim adalah jahat dan kerja mereka kepada manusia adalah jahat dan oleh ini mereka telah membalutkan kejahatan kepada kami dan menyebabkan kami untuk berjalan dalam kejahatan, malah untuk berbuat jahat melawan hasrat kami. Oleh itu, Bapa, cuma Engkau yang tahu sama ada Engkau akan menyelamatkan seorang pembuat sihir, atau sama ada Engkau akan menyelamatkan mereka, yang memanggil roh-roh biasa (familiar spirits), atau sama ada Engkau akan menyelamatkan mereka, yang penuh dengan doktrin palsu dan mengajarkannya!

 

Oh, Bapa, berbelas kasihanlah dengan lebih lagi pada mereka yang tidak bersalah, yang telah dikorbankan di bawah tangan penuh dengan darah pekerja-pekerja dosa hebat ini! Dan, Bapa, demi roh terharga dan tak bersalah ini, bawakanlah penghujung cepat kepada ilmu sihir dan kejahatan dahsyat ini, yang membaham planet ini! Musnahkanlah kerja pekerja ilmu sihir dan perbuatan sihir! Letakkan satu penghujung kepada kerja-kerja mereka yang dahsyat!

 

Bapa, ambilkan kuasa mereka daripada mereka secara besar-besaran. Longgarkan dan ikatkan setan-setan jahat, yang berada di dalam mereka di seluruh dunia; dan letakkan setan-setan jahat ini ke dalam neraka, di tingkat yang paling rendah, dengan diikatkan, Bapa, supaya mereka tidak boleh kembali untuk memasuki roh yang lain! Dan Bapa, setelah Engkau menjadikan tidak berkuasa pembuat sihir dan perkerja ilmu sihir ini, halang mereka daripada pergi mencari roh-roh jahat yang tujuh kali lebih jahat, tetapi, Bapa, aku merayu kepada Engkau untuk memimpin ramai daripada mereka ke kebenaran, supaya mereka boleh bantu menyelamatkan banayak roh!

 

Dengarlah tangisan aku, Bapa! Kerana, Aku meminta Engkau untuk berjuang untuk mereka yang tak bersalah, untuk membawa keadilan di tengah-tengah kejahatan yang tak dapat dibetulkan, untuk memusnahkan pelan-pelan mereka yang jahat, untuk menyelamatkan bilangan roh terbesar; dan melalui semua yang Engkau lakukan, Bapa, untuk meninggikan Nama Gagah Perkasa dan Suci Engkau! Terima kasih, Bapa!

 

Dalam Nama Yesus, Amen!

 

Penyelamat Kita Bersambung...

 

“Dan, AnakKu yang diberkati, ini merupakan kata-kataKu, yang Aku letak di dalam hatimu! Kerana, kamu telah tulis seperti yang Roh Aku telah mengilhmakan kamu untuk tulis!”

 

(Kawan Tersayangkum ini merupakan doa Penyelamat kita yang diberi kepada aku oleh Roh Tuhan! Apabila kamu berdoa untuk mereka, yang berada di dalam ilmu sihir, perbuatan sihir, doktrin palsu, ingatlah kata-kata pimpinanNya. Dan, apabila kamu mendoakan doa ini, berkatakannya dalam kata-kata kamu sendiri dan doakannya dari hati diri kamu, bukan dari ingatan dan bukan dari minda kamu, tetapi buatlah doa serupa kamu sendiri dan doakanlah dari hati kamu!)

 

Amaran Besar Penyelamat Kita

Kepada Mereka, yang Percaya dan Menyebarkan Doktrin Palsu!

 

“Dengarlah Aku, oh kamu, yang mengajar dan percaya doktrin palsu! Kerana, jika kamu enggan bertaubat daripadanya dan jika kamu enggan keluar daripadanya, dan jika kamu mati di dalamnya, kamu akan memasuki penjara bawah tanah Naga Kegelapan Luaran, di mana kamu tidak akan diacu  naik kembali lagi! Keluar dari antara mereka, oh, OrangKu, jangan-jangan kamu pun mati bersama mereka! Beratnya hukuman Aku pada semua, yang mengajar dan menyebarkan ajaran palsu; tetapi besarnya belas kasihan Aku terhadap semua, yang telah begitu banyak diperdaya! Jika kamu hanya bertaubat dan keluar dari doktrin palsu, Aku akan memaafkan kamu! Aku akan mencuci dan menggosokkan kamu dan Aku akan menjadikan kamu bersih melalui pengampunan Aku.

 

Kata-Kata Amaran Besar Penyelamat Kita kepada Mormons, Gereja LDS!

 

Dengarlah aku, oh wahai penganut Mormon! Kerana, Iblis duduk di atas gereja kamu! Cemeti berapi dia berada di tangannya dan dia sedang memukul kamu, secara berkumpulan, ke Kegelapan Luaran!

 

Oh, OrangKu dari Gereja Mormon, yang secara buta mengikut mereka yang buta, yang duduk di himpunan orang panas suam, tidakkah kamu tahu kata-kata Aku kepada mereka yang panas suam: Aku akan meludahkan kamu keluar dari mulut Aku! (Wahyu 3:15-16)

 

Tidakkah kamu faham kemarahan besar Aku terhadap mereka, yang memimpinkan orangKu ke tangan Iblis melalui pengajaran dan penyebaran doktrin-doktrin palsu? Kerana, Aku telah menajamkan pedang Aku dan Aku telah menyediakannya! Ia merupakan pedang yang dahsyat, pedang berapi, ia dengan tajam membahagikan setiap perkataan; dan pedang berapi penghakiman pembetulan Aku sekarang pun dijatuhkan pada Gereja Mormon!

 

Keluar dari antara mereka, oh orangKu! Kerana, jika kamu enggan, kamu akan berkongsi cawan-cawan dan mangkuk-mangkuk kemarahan Aku, yang Aku, sekarang pun, menuangkan pada Gereja Mormon!

 

Jika kamu merupakan member aktif, serahkan keahlian kamu! Tinggalkan dan nafikan semua yang palsu! Alihkan diri kamu dari antara mereka; kerana jika kamu enggan, sumpah dan doktrin palsu akan membawa kamu ke penghakiman hebat, yang boleh mengakibatkan pemusnahan roh kamu!

 

Dengarlah Aku, oh wahai Mormon, yang telah saling berkahwin selama-lamanya! Tidakkah Aku telah memberitahu kamu dahulu bahawa di syurga, semua tidak kahwin, atau dikahwinkan, tetapi seperti malaikat-malaikat di syurga! (Mat 22:30) Sumpah kamu untuk saling diikat selama-lamanya merupakanlah sumpah Satanik dahsyat, kerana sumpah ini berkesan pada semua di depan pengarangnya, Iblis, sendiri! Sumpah begini menjadikan kamu buta secara rohaniah kerana ia menghalaukan Roh Aku!

 

Ia adalah disebabkan sumpah begini yang menyebabkan Gereja Mormon penuh dengan mereka yang panas suam dan penuh dengan mereka, yang tidak mempunyai Roh Aku, dan yang tidak berjalan di dalam kuasa Aku!

 

Keluar daripadanya, oh orangKu, jangan-jangan kamu menderita di penghakiman dahsyat, yang Aku akan bawakan pada Gereja Mormon! Kerana melalui sumpah sulit, kamu telah mengikatkan diri kamu kepada doktrin Satanik!

 

Tidakkah Aku telah memberitahu kamu untuk melepaskan sumpah, tetapi untuk membiarkan “tidak” kamu menjadi “tidak” dan “ya” kamu menjadi “ya!” (Mat 5:37) Tetapi, kamu, kerana jahil (bermaksud: tidak prihatin dan tidak sedar- kata penterjemah) terhadap kata-kataKu, telah mengikatkan kamu dengan segala jenis sumpah dan kepercayaan karut. Buangkanlah baju-baju   bait kamu, dan letakkan keyakinan dan kepercayaan pada Aku; kerana Aku adalah perisai dan Aku adalah baju perisai kamu terhadap segala yang jahat!

 

Dengarlah Aku, oh kamu Mormon! Kamu telah membuat satu perjanjian dengan Iblis melalui sumpahmu yang banyak dan dia akan mengkehendakinya dari kamu! Dengarlah Aku, oh wahai orang yang ada di Gereja Mormon! Tidakkah kamu nampak, tidakkah kamu tahu bahawa Gereja Mormon dipenuhi dengan Satanisme, malah dari peringkat atasan tertinggi, di mana kamu ada seorang nabi, yang bukan nabi Aku, tetapi mulut bercakap untuk Iblis? Tidakkah kamu tahu bahawa terduduknya dua belas [orang] di atas kamu, yang memanggil diri mereka rasul benar Aku yang satu-satunya di bumi, tetapi mereka bukan rasul Aku langsung; kerana mereka semua duduk terikat rantai!

 

Tetapi, banyak daripada kamu, orangKu, berpaut pada setiap kata nabi palsu kamu dan kamu mengikut setiap arahannya! Tidakkah kamu nampak semua pekara palsu di antara kamu? Tidakkah kamu nampak bahawa mereka merupakan pemimpin buta kamu, dan mereka sedang membawa kamu bersama mereka ke api di Kegelapan Luaran?

 

Tinggalkan dan nafikanlah sumpah sulit kamu! Datang kepada Aku dengan terbuka dan Aku akan mengampunkan kamu untuk apa yang kamu telah lakukan dengan sulit! Aku akan mencucikan kamu dan menjadikan kamu bersih!

 

Kerana, Aku ada satu perkahwinana dan perkahwinan aku kepada Orang SetiaKu merupakan satu-satunya perkahwinanm yang kekal abadi! Aku ada perkahwinan kekal abadi untuk berikan dan Aku akan mengahwinkan beberapa kepada Aku, malah PengantinKu, malah OrangKu yang Setia dan Suci! (Wahyu 19:7) Mereka yang ini, Aku akan mengahwinkan kepada diriKu. selain daripada perkahwinan abadi ini, tiadanya yang lain!

 

Oleh itu, Aku memberi amaran kepada kamu untuk keluar dari sumpah yang begitu jahat, untuk menafikannya, dan untuk melepaskan kejahatan Gereja Mormon! Kerana, dengan butanya kamu bergantung pada gereja Satanik untuk menyelamatkan kamu dan dengan butanya kamu akan pergi ke Kegelapan Luaran!

 

Kamu wahai pendakwah mempunyai satu harga bayaran berat pada bahu kamu; kerana kamu telah secara buta membawa banyak kepada penghambaan Satanik! Jika kamu tidak bertaubat, kamu akan ada tempatmu di rahang Naga Kegelapan Luaran!

 

Keluar daripadanya, oh OrangKu! Keluar dari Gereja Mormon dan keluar dari semua gereja pelacur, oh orangKu! Kerana, jika kamu enggan, kamu akan ada tempatmu di api, yang membakar selama-lamanya!

 

Dan, dengan ini, Anak SayangKu, kita akan berhenti untuk sekarang! Aku Bapamu yahweh, yea Jehovah, Tuhan Tertinggi!

 

Seperti yang disaksikan, direncanakan dan direkodkan pada hari ke-3 Jun, 2010,

 

Linda Newkirk

 

 

Sila salinkan pesanan ini dan bantulah kami untuk meletakkannya di tangan penganut Mormon, Gereja LDS di seluruh negara ini dan di seluruh dunia. Jika kamu tiada akses ke e-mail mereka, sila buat salinan dan berikannya terus kepada ahli-ahli Gereja LDS. Letakkannya di pemegang pintu kereta mereka apabila mereka berkumpul untuk servis mereka pada Ahad pagi, atau letakkannya di tangan mereka sedangkan mereka keluar dari gereja mereka!

 

Kita semua perlu berjuang untuk penyelamatan penganut Mormon! Mereka tidak tahu bahawa mereka telah diperdaya! Tambah lagi, doktrin-doktrin gereja ini mengenakan suatu pengawalan minda yang hebat pada ramai daripada mereka dan mereka mungkin kekal berada di gereja kerana ketakutan, terutamanya ketakutan bahawa mereka akan pergi ke neraka jika mereka meninggalkan gereja ini!

 

Sebagai Penutupan!

Satu Pesanan dari hatiku kepada penganut Mormon!

 

Aku ingin berkata sebagai penutupan bahawa ramai daripada kamu tidak tahu bahawa aku merupakan seorang ahli Gereja Mormon untuk tujuh tahun, ketika pertengahan umur dua-puluhan hingga ke awal umur tiga-puluhan aku. Aku kata dengan keikhlasan besar bahawa ada di antara penganut Mormon merupakan antara orang yang terbaik dan termurah hati yang pernah aku jumpa. Sehingga hari ini, aku menghormat tinggi kepada beberapa orang kawan penganut Mormon aku dan aku mengasihi mereka dengan banyak.

 

Aku sedih untuk berkata bahawa masalah besar dengan begitu banyak penganut Mormon adalah mereka secara buta terima sebagai kebenaran begitu banyak pekara, tanpa sebarang persoalan pun! Ini termasuklah diriku dan keputusanku, yang aku buat berkenaan dengan keahlian aku di Gereja Mormon, begitu banyak tahun lalu.

 

Ia adalah kerana kasih untukmu, Roh Terharga di Gereja Mormon, bahawa Penyelamat kita telah memberikan amaran ini; kerana Dia juga mengasihi kamu dengan hebatnya dan dia tahu jalan memperdaya dan licik Iblis. Oleh itu, aku memberikan kamu amaran: jangan campakkan amaran Penyelamat kita kepadamu, atau melontarkan pesananNya ke tepi dan anggapkannya tiada apa-apa. Kerana, jika kamu berbuat demikian, kamu mungkin merisikokan pemusnahan roh kamu sendiri.

 

Aku mendorong kamu untuk mula mencari kebenaran berkenaan semua kepercayaanmu! Sememangnya, aku merayu kamu untuk mencari pimpinan Penyelamat Gagah Perkasa kita dengan sepenuh hatimu berkenaan dengan setiap kerpercayaan di Gereja Mormon dan pengajarannya.

 

Kerana, Penyelamat kita telah memberitahu kita pada masa dahulu bahawa jika kita mencari kita akan menjumpa; dan jika kita mengetuk ia akan dibuka kepada kita. (Mat 7:7) Tahulah bahawa Dia akan membuka matamu. Dia akan mengalihkan sumbat telingamu! Dia akan menunjukkan kepadamu kebenaran mengenai kesalahan dalam pengajaran Gereja Mormon, kamu cuma hanya perlu mencari Dia dengan sepenuh hatimu.

 

Jika aku boleh melakukan apa-apa untukmu, sila kirimkan emel kepadaku pada lnewkirk_46@msn.com, atau kirimkan aku surat di: Linda Newkirk, P.O. Box 17277, North Little Rock, AR, 72117. Kerana, adanya banyak pengawalan minda di Gereja Mormon dan ramai berdiri dengan takut mengenai apa yang akan berlaku kepada mereka, sekiranya mereka meninggalkan Gereja Mormon! Kerana, Gereja LDS dengan jelasnya mengajar bahawa ia merupakan SATU-SATUNYA GEREJA BENAR di seluruh dunia dan jikalau seseorang ahli meninggalkannya, ahli ini akan pergi ke neraka!

 

Dengarlah tangisan aku kepadamu, Roh Tersayang di Gereja Mormon! Kerana, ia adalah dari kasih kepadamu, bahawa semua ini sekarang diberi kepadamu!

 

Kawan Tersayangku, doa, doa, doalah untuk penyelamatan penganut Mormon!

 

Saudarimu melalui Penyelamat Terpuji kita,

 

Linda Newkirk