NUBUAT DARI GUNUNG

 

BUKU DUA BELAS

 

Bab 77

 

"Pesanan untuk Jepun

Daripada Yahweh, Tuhan Tertinggi

April 01, 2011"

 

 

AnakKu yang Diberkati, duduk dan tulis, seperti yang Aku memberitahu kamu, supaya Kebenaran Aku boleh keluar, malah terkeluar kepada sebuah negara, yang sekarang sedang tenggelam dibawah ombak! Aku Bapamu, Yahweh, Tuhan Tertinggi, Tuhan segala Tuhan, dan Raja segala Raja, Pencipta segalanya.

Dengarlah kata-kata Yahweh, kamu orang Jepun!

Bertaubatlah daripada keangkuhan kamu!

 

Dengarlah Aku, oh kamu orang- orang Jepun yang angkuh, yang bermegah diri, yang sara diri (bergantung kepada diri sendiri)! Betapa kamu telah meninggikan diri kamu sendiri! Dan, dalam berbuat demikian, kamu telah membuat patung-patung daripada kerja-kerja tangan kamu! Kamu telah membanggakan diri dalam sara-diri kamu, dan kamu telah membanggakan diri kamu berkenaan status kewangan kamu di dunia.

 

Dengarlah kata-kata Yahweh, kamu orang-orang Jepun!

 

Bertaubatlah daripada penyembahan berhala kamu!

 

Dengarlah Aku sekarang, kamu yang ada di Jepun, yang menyembah satu tuhan palsu, Buddha dan yang menyembah idea-idea Confusianism! Dengarlah Aku dan dengarlah Aku dengan elok; kerana kehidupan kamu adalah dengan tersia-sia! Kerana, semua, yang enggan datang pada Aku dan enggan menyanjung Aku, bukan sahaja akan mati secara rohaniah, dengan itu diputuskan daripada Aku dan diputuskan daripada cahaya Aku, tetapi juga diputuskan daripada hidup kekal. Dan, pada waktu yang ditetapkan, semua roh-roh sedemikian, yang telah mati kematian rohaniah seperti ini tanpa Aku, juga akan dimusnahkan!

Dengarlah Aku, oh kamu orang-orang Jepun yang bermegah diri! Loceng maut sedang berbunyi untuk pulau kamu. Hanya Aku dapat menyelamatkan sebarang daripada roh kamu dan hanya Aku dapat menyelamatkan sebarang daripada negara kamu! Jika kamu enggan melihat kejahatan dalam cara jalan kamu dan jika kamu enggan bertaubat daripada perbuatan ilmu sihir kamu dan daripada kesia-siaan kamu, kamu akan melihatnya berlaku, dimana Jepun akan tenggelam ke bawah laut dengan hanya satu kenangan bahawa kamu pernah wujud langsung!

 

Dengarlah kata-kata Yahweh, kamu orang-orang Jepun!

 

Kamu menyembah satu tuhan palsu! Bertaubatlah!

 

Kamu menyembah Buddha, yang berada di neraka, kerana dia enggan menyanjung Aku. Dan, keangkuhan kamu dan kesia-siaan kamu telah memutuskan kamu daripada kebenaran mengenai siapakah Aku.

Adakah kamu menjangka sara diri kamu akan menyelamatkan pulau kamu? Ia tidak akan! Konkrit tidak akan menyelamatkan kamu; kerana konkrit tidak akan memberhentikan satu tindak-balas nuklear sebaik sahaja ia membuka jalan memasuki tanah, dengan banyak bahan api untuk menyuapnya.

 

Dengarlah kata-kata daripada Yahweh, kamu orang-orang Jepun!

 

Bertaubatlah! Berpaling kepada Tuhan Tertinggi dan Dia akan menyelamatkan kamu!

 

Berpalinglah kepada Aku, oh kamu orang-orang Jepun dan Aku akan menunjukkan kamu kebesaran kasih Aku, belas kasihan dan pengampunan. Musnahkan kuil-kuil Buddha! Bakarlah patung-patung yang kamu buat sendiri! Singkirkan perbuatan ilmu sihir daripada negara kamu! Sanjunglah Aku dan Aku akan menyelamatkan kamu! Kerana, Aku adalah Pencipta Segalanya! Aku adalah Tuhan Penciptaan Sebenar dan Tuhan yang Satu-satunya, yang telah datang dalam daging badan supaya Aku boleh menyelamatkan umat manusia. Selain daripada Aku, tiada Tuhan Sebenar yang lain. Aku adalah Tertinggi dan semua tertunduk kepada Aku. Ya, ramai yang memanggil diri mereka tuhan; tetapi mereka semua tertunduk kepada hasrat Aku dan semua  ini palsu dan akan dimusnahkan!

 

Bangkitlah, oh kamu orang-orang Jepun! Buddha kamu tidak akan dan tidak mampu menyelamatkan kamu; kerana dia ada dalam neraka! Tiada yang lain mampu dan dapat menyelamatkan kamu, kecuali Aku, Pencipta, yang kamu enggan menyanjung!

 

Dengarlah kata-kata daripada Yahweh, kamu orang-orang Jepun!

 

Jika kamu enggan berpaling ke Tuhan Tertinggi, Jepun akan dimusnahkan!

 

Jika kamu enggan bertaubat secara beramai-ramai dan berpaling kepada Aku, kamu bukan sahaja akan melihat malapetaka nuklear ini mendadak menjadi teruk sehingga ia mengambil alih kebanyakkan daripada pulau kamu, tetapi kamu akan melihat peningkatan gempa bumi sehingga kamu dibawa ke bawah laut. Tidak akan lagi Aku membenarkan perbuatan ilmu sihir yang begitu menjijikkan, penyembahan berhala yang begitu menjijikan, untuk mencemari bumi.

 

Negara demi negara, Aku akan memusnah, Aku akan memusnah, Aku akan memusnah, sehingga Aku berpuas hati bahawa kejahatan sebegitu dan perbuatan ilmu sihir sebegitu telah dialihkan daripada pandangan Aku.

Yang Setia kepada Aku akan mewarisi dunia ini dan walaupun kerajaan Iblis akan meningkat, ia juga akan terjatuh dengan cepat. Yang Setia kepada Aku dan Yang Benar kepada Aku akan mewarisi dunia dan kerajaan Aku yang suci dan benar akan tertampil. Aku akan memerintah planet ini dan tiada perbuatan ilmu sihir akan terjumpa padanya.

 

Ini adalah kata-kata benar Aku kepada kamu, oh kamu negara Jepun! Bertaubatlah, atau mati!

 

Aku Yahweh, Tuhan Tertinggi, malah Yesus, yang telah datang dalam daging badan.

 

Seperti yang disaksikan, direncanakan dan kemudian direkod pada hari pertama ini, bulan April, 2011.

 

Linda Newkirk

 

Oh, kamu orang-orang Jepun, dengarlah kata-kata Tuhan Yahweh Gagah Perkasa! Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Tiada Tuhan lain sepertiNya. Dia berbelas kasihan dan Dia mengampunkan; tetapi semua, yang enggan berpaling dan beribadah kepadaNya, akan mati.

 

Dia telah menunjukkanku dalam satu penglihatan dimana undang-undang ketenteraan juga akan datang pada Jepun. Jika kamu enggan bertaubat secara beramai-ramai, dengan tangisan teramat untuk dosa-dosa kamu, ramai daripada kamu akan tidak lama lagi dibawa ke kem-kem dan dihapuskan disebabkan oleh pencemaran nuklear.

 

Berpalinglah, oh kamu orang-orang Jepun! Bertaubatlah dan berpaling kepada Tuhan Tertinggi dengan sepenuh hati kamu. Menangis untuk tanah kamu dan bertaubatlah secara beramai-ramai; kerana Dia berbelas kasihan!

 

Bakarlah kuil-kuil penyembahan Buddha yang menjijikan; kerana ia adalah perbuatan ilmu sihir. Singkirkan semua patung-patung Buddha yang kamu menyembah; dan singkirkan semua patung-patung, yang kamu telah membuat dengan tangan kamu, untuk menyembah dan untuk menakuti! Mereka adalah patung-patung bisu. Mereka tidak bercakap dan mereka tidak mempunyai kuasa. Mereka tidak dapat menolong kamu.

 

Rendahkan diri kamu di hadapan Pencipta Segalanya dan Dia akan semestinya berbelas kasihan terhadap kamu. Jika kamu enggan berbuat ini dan dengan secepatnya, kamu akan secepatnya dibawa ke kem-kem dan dibunuh secara beramai-ramai; dan keseraman pembinasaan yang lebih dahsyat akan meningkat mendadak diantara kamu.

 

"Oh, Bapa Terpuji, berbelas kasihanlah kepada yang tersesat di Jepun! Kunjungi mereka, oh Raja Terharga! Tunjuk kepada mereka siapa Kamu, supaya roh-roh mereka boleh diselamatkan daripada pembinasaan. Terima kasih, oh Penyelamat Terpuji."