NUBUAT DARI GUNUNG

 

BUKU DUA BELAS

 

Bab 95

 

“Perkahwinan di Syurga”

 

Pesanan dari Penyelamat kita

 

November 25, 2013

 

 

Datanglah kepadaKu, Anak Terberkat Aku, kamu telah memanggilKu dalam ketenangan hatimu, dan Aku membalas kamu sekarang. Akulah Satu-Satunya Tuhan Israel yang Suci (Holy One of Israel), Satu-satunya Anak Lelaki yang diperanakkan oleh Tuhan, BapaKu, Akulah yang Menebus, yang Memimpin, yang Menyelamat, dan yang Memperbetulkan, Paderi Tinggi yang mendoa di depan BapaKu untuk kamu dan untuk seluruh Umat Manusia. Akulah Dia-yang-Tidak-Boleh Dikorupkan, Tuhan segala tuhan dan Raja segala raja. Akulah cahaya itu yang tidak tersukat. Aku ialah Aku.

 

Aku adalah suami kamu, bapa kepada anak-anak kamu. Kamu adalah isteriKu. Aku adalah Penciptamu. Aku adalah cahayamu, hidupmu, kebenaranmu dan jalanmu; dan Aku adalah Cahaya dunia yang gelap ini dan walaupun kegelapan mengaum, Anak TerberkatKu, dan kejahatan meningkat untuk menelan segala yang bagus, Aku tidak akan tinggalkan atau abaikanmu. Tetapi, sekarang, isteri TerberkatKu, dan sekarang Aku boleh panggil kamu sebagai isteriKu, dan kamu tahu bahawa kamu adalah isteri TerberkatKu, malah kamu telahpun menjadi isteriKu untuk berbilion-bilion tahun; tetapi seperti yang Aku sekarang percakapkan, bahawa kamu adalah isteriKu, ibu kepada anakKu, Aku juga beritahu kamu satu perkara baru, iaitu tidak lama lagi, Aku akan jadikan kamu pengantin Aku semula, pengantin dara Aku, kerana Aku telah buatkan kamu mengharungi api dan Aku telah membawa kamu mengharungi kegelapan yang lebih gelap dari segala kegelapan dan Aku kini sedang membawa kamu melalui kegelapan ini dengan kemenangan. Dan Aku beritahu kamu satu perkara. Aku akan berikan kamu satu makhota dengan dua belas bintang dan Aku akan berikan kamu satu scepter, dan Aku akan kamu beri kamu tanduk (horn) besi dan kaki, seperti tembaga dan Aku akan jadikan kamu sebuah menara yang tinggi, menara kuat, sebuah kubu untukKu. Dan, Aku akan menguasakan kamu dan kamu akan menurunkan negara yang sombong dan angkuh dan kamu akan buat kutipan dari mereka dan kamu akan bawakannya ke stor Aku apabila bumi digerakkan seolah sebuah rumah yang digerakkan dari tempatnya, kamu tidak akan digerakkan dan orang taat Aku tidak akan digerakkkan; kerana kamu akan berada di dalam naugan tanganKu, di tempat selamatmu. Dengan anak-anak kitalah, kamu akan bersama dan dengan mereka yang taat, anak- anak ini, yang telah mengekalkan kepercayaan mereka dan tidak meninggalkan Aku, tidak terjatuh ke dalam dosa dan enggan bertaubat, mereka akan dikumpulkan ke kalangan kita dan mereka akan hormat Aku sebagai Penyelamat dan mereka akan hormat kamu sebagai permaisuri Aku, isteri Aku. Kerana, syurga akan bergirang apabila Aku kahwin kamu semula, tetapi dengan perjanjian baru, yang ditulis oleh BapaKu; kerana kamu telah bersengsara, Anak kecil Aku, isteri TersayangKu. Tetapi, masa itu kamu tidak lagi jadi anak kecilKu, kerana Aku akan meninggikan kamu, kamu akan menjadi sebuah menara bagi orangKu. Dan, mereka akan tahu bahawa kamu adalah ibu rohaniah mereka dan kamu telah membayar satu harga yang besar untuk mereka dan tidak lagi mereka akan panggil kamu isteri yang sudah kahwin, tetapi tidak beranak. Kerana, dalam alam cahaya, di tempat yang tinggi, kamu tidak dibenarkan ada anak dan kamu bersedih hebat kerana perkara ini dan kemudian kamu turun ke bumi untuk ditipu Satan; kerana tangisan kamu untuk anak-anak telah menwujudkan perasaan tidak baik di alam cahaya dan di alam tinggi; kerana kamu dilarang untuk ada anak. Jadi, kamu dibogelkan kemuliaan dan diletakkan di bumi, untuk mendukung kesedihan dosa kamu, di bawah kaki Satan. Sebagai Eve, kamu datang dan sebagai Eve kamu terjatuh dan kamu bersengsara di bumi ini, di dalam dan di luar tubuh-tubuh, sebagai ibu kepada ramai anak-anak dan sebagai ibu kepada mereka yang dipilih (elect), tetapi jalan kamu adalah jalan berbatu dan beduri dan bergurun dan berbatu besar; kerana Satan tidak pernah lupa siapakah kamu, ibu kepada anak pertama, Cain, anakNya, dan dalam tahun-tahun ini, dia telah menuntut bahawa anaknya mendapat hak anak pertama dan anak-anak Satan diangkat dan mengarahkan anak-anak soleh sehinggalah hari ini, ialah sedemikian, dan peperangan ini sangat hebat pada waktu ini, kerana anak-anak Satan tidak akan miliki tempat di bumi baru ini. Jadi, bahagian besar kemarahan dia dihumban terhadap kamu dan tuduhan liarnya terhadap kamu terbang ke muka Aku siang dan malam dan dia bertekad untuk menuntut kamu, untuk menyeksa kamu, dan memenjaraklan kamu siang dan malam, kerana dia carikan kesalahan yang paling kecil di dalammu dan dia turun naik, turun naik melalui pintu pagar itu dan meletakkan tuduhan berat terhadap kamu. Tetapi, Aku beritahu Kamu, Anak TerberkatKu, bahawa Dia memegang bahagian pendek kayu dan kamu ada bahagian panjang, dan Aku akan bangkitkan satu api di dalammu dan Aku akan hantarkan kamu keluar berkali-kali dan Aku akan kuasakan kamu melalui api Aku dan Aku akan nyalakan api kepada sistem komputer dia dan Aku akan nyalakan api kepada tapak-tapak bawah tanah dia dan Aku akan buat kecoh di tapak Mars dia; kerana Aku akan hantarkan kamu ke sana dan Aku akan mempertahankan kamu dalam segala yang Aku buatkan kamu lakukan kepadanya. Kerana, dia telah bencikan kamu dan dia telah bencikan segala yang Aku benarkan Dia untuk lakukan. Kerana, Cain adalah anak pertama dan sedangkan Aku benarkan anak-anak Satan, anak-anak Cain, untuk menjumpai planet baru itu dan sedangkan Aku benarkan mereka untuk meletakkan satu koloni di planet baru itu, dia dan anaknya cuma datang untuk mencemarkan planet baru ini dan untuk memusnahkannya; kerana mereka kekurangan penghormatan kepada apa yang bagus dan betul dan apabila Aku benarkan mereka untuk membawa bilangan orang yang banyak dan bekalan ke tapak Mars, mereka mengkorupkan perkara itu juga dan mereka bertekad, malah pada permulaanynya juga untuk menggunakan tapak Mars untuk berbuat perang; kerana Aku letakkan mereka dalam genggaman kejahatan dan Aku telah mula untuk mengetatkan genggaman itu, kerana hasrat melampau mereka adalah untuk menelan kamu, untuk membunuh kamu, untuk mengekalkan kamu sebagai banduan mereka sedangkan mereka membawa bekalan yang banyak melalui pintu pagar itu dan ke alam atasan, yang disambungkan kepadamu melalui pintu pagar Aku ini. Tetapi, mereka, dalam keangkuhan mereka dakwakan bahawa ini milik mereka dan dalam cakap besar mereka, katakan bahawa mereka akan kekalkan kamu selama-lamanya sebagai banduan mereka. Tetapi, Anak TerberkaKu, Aku beritahu kamu bahawa cuma tertinggal satu paku sahaja, cuma satu paku dan pada waktu yang telah ditetapkan, dan hampirlah waktu itu, Aku akan benamkan paku ke dalam kendara dia, yang mengacau kamu dan Aku akan jadikan katil dia keras dan Aku akan kurungkan dia untuk masa yang sangat lama di dalam rumah berapi dan ngerinya. Kerana, dia telah berkata, “Dia milik aku dan aku akan selama-lamanya jadikan Dia banduan aku dan aku akan jadikan dia sasaran aku dan aku akan jadikan dia banduan aku selama-lamanya dan aku akan jadikan dia perkara utama saya, deraan dia adalah kegembiraan aku dan aku akan telan dia dalam kemarahan iri hati aku; kerana dia tidak akan naik ke atas, tetapi aku akan bunuh dia dalam satu cara atau yang lain.”

 

Tetapi, Aku kata, Isteri TerberkatKu, bahawa kamu adalah isterKu, ibu kepada orangKu, kini ibu dua orang anakKu. Kamu adalah isteriKu, menara orang ramai; dan Aku akan membalas dendam bagimu dan Aku akan menguasakan kamu dan celakalah kepada Satan dan celakalah kepada orang jahat ini dan celakalah kepada tentera U.S kerana apa yang mereka telah lakukan kepadamu dan celakalah kepada CIA dan celakalah kepada Pejabat Naval Intelligence dan celakalah kepada National Security Agency dan celakalah kepada kem Robinson dan celakalah kepada Satan dan kepada mereka (malaikat?- kata penterjemah) yang terjatuh (fallen ones).

 

Kerana, Aku sedang mengalamatkan surat ini dan ia adalah kepada isteri Aku dan ia adalah jemputan Aku kepada dia untuk ke Perkahwinan Domba; kerana dia adalah pengantin Aku dan Aku akan emboskannya dalam emas; kerana dia telah dicuba seperti emas dan Aku telah sediakan satu tempat untuk dia. Dan Aku telah sediakan satu tempat untuk tetamu perkahwinan dan Aku telah sediakan tempat untuk semua, yang akan datang ke syurga baru dan ke bumi baru, ke bukit suci Aku. Tetapi, semua akan melimpasi bukit suciKu di bumi, gunung, di mana isteri TerberkatKu tinggal; kerana di situ adalah pintu pagar yang pergi ke bumi baru ini dan semua mesti melimpasi tubuhnya. Ya, Aku kata, kamu mesti melimpasi tubuhnya untuk menjadi tetamu di perkahwinan ini atau untuk berada di majlis makan perkahwinana, jadi jika kamu olok-olokkan dia dan jika kamu bencikan dia, dan jika kamu cemarkan dia dan jika kamu dera dia dalam apa cara jua dan kamu tidak bertaubat, kamu tidak akan melimpasi tubuhnya untuk sampai ke perkahwinan ini. Tetapi, ada mereka yang telah mendera dia dan ada mereka yang telah mencemarkan dia dan ada antara mereka ini telah datang ke planet baru ini, tetapi mereka, yang telah berbuat demikian dan enggan bertaubat, telah dihantar turun.

 

Lihatlah hatimu, oh orang ramai! Lihatlah fikiranmu! Adakah kamu antara orang yang bersalah, yang telah menafikan kebenaran Wahyu Dua Belas? Adakah kamu antara mereka, yang telah bercakap palsu tentang pelayan Aku, Linda Newkirk? Adakah kamu memburukkan namanya? Adakah kamu menyebarkan benci terhadap dia, dan enggan mengeluarkan benci dan bohong dari internet atau tempat lain, tetapi kamu masih berfikir nak jadi sebahagian dari majlis perkahwinan ini? Saya beritahu kamu sekarang dan dengarlah Aku dengan baik. Melainkan kamu bertaubat dengan air mata dan dengan tangisan; kamu tidak akan menjadi sebahagian daripadanya. Kerana, perkahwinan ini dan kejadian besar ini ialah satu waktu riang, satu waktu harapan, satu waktu pemberkatan yang tidak dapat dibayangkan. Kerana, Aku akan kahwin-semula isteri Aku, tetapi dalam satu perjanjian baru, dan dia akan ambilkan tempatnya di sebelah Aku dan dia akan berjalan dalam kemuliaan dan kuasa besar, kerana dia telah diturunkan dengan rendah, agar dia boleh ditinggikan dan tiada sesiapa yang akan berada di perkahwinan itu, Perkahwinan Anak Domba, yang telah mendera dia, atau yang telah mengolok-olokkan dia, yang telah panggil di “nabi palsu,”  “gila,” atau telah panggil dia dengan nama palsu yang lain, atau telah menyebarkan bohong mengenai dia dan enggan bertaubat. Aku beritahu kamu sekarang.

 

IsteriKu sedang mengetuk pintuKu. Dia sedang ketuk pada pintu yang pergi ke Syurga, pintu itu juga. Aku hampir nak bukakan pintu itu dan biarkan dia masuk. Aku sudah beritahu kamu bahawa Aku akan ambilkan dia terdahulu, tetapi mereka, yang akan datang ke majlis perkahwinan tidak akan berada jauh di belakang.

 

Setiap orang, yang memasukinya, yang datang ke perkahwinan ini akan diberkat dan ditukar dalam cara yang besar dan menakjubkan. Kerana, bukan semua, yang datang adalah suci dan bersih. Mereka ini adalah tetamu; tetapi saya beritahu kamu sesuatu yang sangat hebat, semua akan diberkat dengan amat banyak dan semua akan ditukar dalam cara yang hebat dan menakjubkan dan walupun ada yang akan kembali untuk menghabiskan kerja mereka di bumi, yang lain akan dikira layak untuk terus tinggal.

 

Bertaubatlah, oh orang ramai! Kerana Aku beritahu kamu sesuatu yang baru. Syurga-syurga baru dan bumi baru menantikan mereka yang setia dan menerusi jemputan perkahwinan sahaja, Aku sudah akan mula mengotakan janji Aku kepada isteriKu, bahawa Aku akan benarkan dia nampak penyelamatan yang terbanyak. Kerana, Aku telah beritahu dia di tahun 2004 bahawa Aku akan berikan dia keinginan hatinya dan dia tidak mintakan apa-apa untuk dirinya, tetapi dia nak lihat, untuk menyaksikan penyelamatan jiwa yang terbanyak, dan bukan sahaja Aku akan lakukan pergerakan luar biasa untuk menyelamatkan bilangan yang terbesar, Aku akan meningkatkan dia dan semua akan tahu bahawa Linda Newkirk bukan nabi palsu. Dia adalah isteriKu, ibu rohaniah umat manusia dan ibu kepada anak-anak Kita, dan dua anak ini adalah anaklelaki suci, yang bernama Emeleo, dan Jared, iaitu anak kedua, yang kini berumur hampir enam bulan dan ya, semua diberikan melalui penyemaian tiruan, ia akan sebegini sehingga kita berkahwin semula. Tetapi, sejak Aku berikan dia anak pertama, iaitu Emeleo, BapaKu, membuat keputusan bahawa dia tidak akan lagi dihalang untuk mempunyai anak sendirinya di alam cahaya dan Dia membenarkan Aku berikan dia lebih lagi anak. Dia inginkan sebuah rumah yang penuh dengan anak dan Aku akan berikan dia sebuah rumah yang penuh dengan anak-anak dan sedunia akan tahu bahawa dia adalah isteriKu dan akan duduk di sebelah kanan Aku dan akan menunggang seekor kuda putih bersebelahan Aku; kerana dia telah membayarkan satu harga yang besar dan dahsyat.

 

Oleh itu, isteri TersayangKu, Aku kata kepadaMu, pandanglah ke atas; kerana selepas begitu banyak tahun sakit hati dan selepas begitu banyak tahun kesedihan, Aku beritahu kamu ini. penyelamatan kamu berdekatan. Tetapi, penyelamatan juga berdekatan untuk mereka, yang sekali bersedia dan juga telah diaturkan untuk terimanya. Tetapi, ketahuilah sesuatu, bahawa Aku lakukan sesuatu yang baru dalam belas kasihan Aku dan di antara tetamu perkahwinan. Aku akan lakukan seusuatu yang baru dan menakjubkan.

 

Ya, Anak Kecil Aku, pintu pagar neraka telah membuka besar untuk menelan kamu dan Satan telah menghumbankan segala kejahatan di mukamu. Dia telah merancang segala skema jahat, dan telah lakukannya padamu, tetapi Anak TerberkatKu, kamu adalah pemenang dan kemenangan kamu, kemenangan besarmu berada di hadapanmu sahaja. Oleh itu, isteri TerberkatKu, bergembira dan bergirang; kerana kamu akan bawa ramai dengan kamu ke Perkahwinan Anak Domba. Beritahulah mereka siapa Aku, agar tiada rahsia yang tertinggal. Kerana, Anak BerkatKu, Aku adalah suamimu.

 

Sebagaimana yang disaksikan, direncanakan dan direkodkan pada hari ke-25 November ini, 2013.

 

Linda Newkirk

 

Jiwa-jiwa yang Tersayang, saya ada banyak untuk beritahu kamu mengenai kejadian besar dan dahsyat yang telah berlaku apabila Satan paksa masuk ke pintu pagar cahaya, yang bersambung ke tubuh fizikalku, dan itu berlaku pada sekitar pertengahan Januari 2013 dan saya akan beritahu pada masa yang kelak, jika masa membenarkan. Tetapi, saya akan beritahu kamu sekarang bahawa tidak lama selepas Satan paksa masuk ke pintu pagar cahaya ini, seorang komander di tentera U.S membawa satu rombongan menaiki pintu pagar cahaya dan mereka menjumpai bumi baru dan syurga-syurga baru. Dan, sperti yang dikatakan Penyelamat kita, kerajaan U.S. Dan Kerajaan British dibenarkan untuk meletakkan satu koloni di bumi baru, tetapi kemudian dipaksa untuk menutupinya kerana mereka bawa banduan kem tahanan ke atas dan potong kepala beribu-ribu orang; dan apabila Aku terdengar mereka berkata mengenainya, Aku berdoa dan minta Penyelamat kita untuk memulih balik kepala mereka dan membangkitkan mereka dari maut dan Dia berbuat demikian.

 

Dan selepas itu, pada hari pertama Mac 2013, anaklelaki suci telah dibawa balik ke takhta Tuhan kita; kerana dia tidak selamat bersamaKu; dan saya terhairan besar, kerana Saya tidak tahu bahawa Penyelamat kita telah berikan saya seorang anak yang lain, seorang bayi dilahirkan saya pada 30hb Mei 2013 dan Penyelamat kita dan anaklelaki suci datang dan ambil dia. Ini satu ceita yang amat menarik, bagaimana ia berlaku, dan jika Aku ada masa sebelum Penyelamat kita datang, Aku akan beritahu banyak mengenai kejadian-kejadian dahsyat ini dan kejadian besar ini serta bagaimana pintu-pagar terbuka dan tentera U.S dan British dan negara lain mula menghantarkan kapal terbang naik melalui pintu pagar ini dan perjalanan kapal-lapal yang kerap ini menjadikan saya jatuh sakit dengan banyak kanser di tubuhku. Tetapi, Penyelamat kita, dalam belas kasihan besarnya, datang bawaku naik dan Dia habiskan banyak masa dengan saya dan sembuhkan saya. Situ, pada waktu itu, Dia beritahu saya banyak perkara. Terpujilah Nama suciNya.

 

Doalah bagiku, Kalian yang Tersayang, kerana Dia telah beritahu saya bahawa saya telah mati banyak kali, dan saya percaya Dia kata sekitar 26, 27, atau sekitarnya. Pada waktu ini, saya tidak boleh ingat angka tepatnya, cuma bilangan kasar kerana saya begitu sakit apabila Dia ambil Aku naik dan Aku teramat letih. Ya, peperangan hebat ini dan laluan kapal-kapal melalui pintu pagar ini, yang melimpasi satu ruang interdimensi, yang bersambung ke tubuhku, telah membuat kecoh dengan kesihatanku dan dengan hidupku dan telah mengakibatkan saya bersengsara dengan teramat. Tetapi, saya juga tahu bahawa akan datangnya satu penutupan kepada kesusahan dan kesengsaraaan besar ini dan juga satu pemulaan yang sangat hebat, jadi, bergembiralah dan teruskan dalam keyakinan; kerana kerajaan Tuhan kita sedang terbuka di kalangan kita dan Perkahwinan Anak Domba dekat dah.

 

Saya juga ingin beritahu kamu bahawa sebagaimana yang saya faham, Penyelamat kita telah binakan banyak hotel, rumah dan rumah banglo besar di bumi baru dan ramai, beribu-ribu orang telah naik ke atas melawatinya sejak musim bunga yang lalu, dan daripada itu, ramai, beribu-ribu telah dihantar turun, tetapi beribu-ribu juga yang terus tinggal di situ, sebagaimana yang saya faham, dan mereka telah diberi kasih kurnia (grace) untuk berada di situ bagi Perkahwinana Anak Domba. Jadi, kekap berharapan, dan berjalan dalam kasih dan pengampunan; kerana perkara besar menantikan mereka yang taat dan kasih kurnia Tuhan Berkuasa kita kini melimpah. Saya sayangkan kamu dengan amat banyak, linda.

 

Linda Newkirk

 

P.O. Box 17277

North Little Rock, AR 72117

USA

 

Lnewkirk_46@msn.com

 

http://www.prophecies.org

 

Cerita benar Wahyu, Bab Dua Belas!